• slide_01

Heeft u een klacht over onze dienstverlening?

Pril Adviesbureau wil er alles aan doen om te voorkomen dat u een klacht heeft over de wijze waarop wij u bij-staan. Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over een aspect van onze dienstverlening. Pril Adviesbureau wil hierbij uitleg geven over wat u dan zou kunnen doen. 

U heeft recht op dat een klacht behoorlijk wordt onderzocht. Bent u ontevreden over onze dienstverlening of de hoogte van de declaratie dan wij verzoeken wij u uw bezwaar eerst voor te leggen aan Pril Adviesbureau. Dit kan schriftelijk of in een gesprek. Wij zullen zo snel mogelijk een oplossing proberen te vinden voor uw bezwaren en wij zullen u dit schriftelijk laten weten. Ons doel zal altijd zijn de relatie met u te herstellen.

Mocht uw bezwaar niet naar uw tevredenheid zijn opgelost en een overleg heeft niet tot een voor u bevredigend resultaat geleid, dan kunt u een klacht voorleggen aan de Geschillencommissie. Deze weg is pas mogelijk als u uw klacht eerst met ons heeft besproken. U kunt pas rechtstreeks naar de Geschillencommissie toe indien ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw be-zwaren schriftelijk heeft gereageerd.

Tegen een uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk.